Ako racionálne je naše chápanie iracionality?

[Výňatok z knihy Príručka nekritického myslenia: Prečo ja mám pravdu a ty nie ] Pamätám si, ako mi raz jeden známy povedal, že pokiaľ verím v Boha, musím myslieť iracionálne. Že je to skrátka objektívne tak. Nikto, kto verí v Boha, totiž nemôže uvažovať racionálne. Keď som sa mu snažil oponovať, že spôsob, akým o svete zmýšľam, sa […]